Giochi dell'Oca e di percorso
(by Luigi Ciompi & Adrian Seville)
Avanti Home page Indietro
Torna alla ricerca giochi
Nome autore: Glenisson en van Genechten te Turnhout 
Nazionalità: Belgio 
Città: Turnhout 
immagineDe firma Glenisson & Van Genechten werd gesticht te Turnhout in 1833. Jaak Edward Glenisson, afkomstig uit het Rijnland, was gehuwd met de schoonzuster van P.J. Brepols; Antoon van Genechten was de zoon van Walter van Genechten, arrondissementcommissaris te Turnhout. In 1856 werd de vennootschap ontbonden en de inboedel verdeeld. Jaak Edward Glenisson, samen met zijn zonen Edward en Gustaaf, zette de zaak voort in de Parkstraat onder de firmanaam Glenisson & Fils (Glenisson en Zonen). Deze firma hield op te bestaan in 1900 en de nog overgebleven houtblokken werden verbrand. Antoon van Genechten vestigde zich in 1856 op de de Merodelaan en heeft slechts gedurende korte tijd kinderprenten uitgegeven. Omstreeks 1870 heeft hij de houtblokken van zijn prenten verkocht aan M. Beersmans, oud-boekbinder uit het huis Brepols, die zich in 1866 zelfstandig gevestigd had te Turnhout als boekbinder en kantoorboekhandelaar.

La ditta Glenisson & Van Genechten fu fondata a Turnhout nel 1833. Jaak Edward Glenisson, della Renania, era sposato con la cognata di P. J. Brepols; Antoon van Genechten era figlio di Walter van Genechten, commissario distrettuale di Turnhout. Nel 1856 la società fu sciolta e gli effetti domestici furono divisi. Jaak Edward Glenisson, insieme ai suoi figli Edward e Gustaaf, ha continuato l'attività nel Parkstraat con il nome della società Glenisson&Fils (Glenisson and Sons). Questa società cessò nel 1900 e i legni (matrici) rimanenti furono bruciati. Antoon van Genechten si stabilì nel 1856 sul Merodelaan e pubblicò solo stampe per bambini per un breve periodo. Intorno al 1870 vendette il marchio delle sue stampe a M. Beersmans, ex rilegatore della casa Brepols, che si era stabilito nel 1866 a Turnhout come legatore e contabile. 

Vai alla ricerca giochi         Vai all'elenco autori